Pojawienie się innowacyjnej technologii w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku wywarło rewolucyjny wpływ na świat, powodując znaczące przejście od tradycyjnej aparatury mechanicznej do urządzeń cyfrowych. Transformacja ostatecznie utorowała drogę do nadejścia ery cyfrowej w latach 80-tych. Podobnie jak radio i telewizja ewoluowały, aby dostosować się do współczesnych wymagań, komputery również przeszły niezwykły rozwój i zostały uznane za kluczowy katalizator przemian społecznych. Dla przeciętnych obywateli był to proces niezrozumiały, a co za tym idzie, pojawiało się w głowach ludzi coraz więcej pytań. Dużą rolę odgrywała rola mediów – czwarta władza znacząco wpłynęła na zdemonizowanie technologii.