W stale rozwijającym się krajobrazie sztucznej inteligencji ChatGPT jest świadectwem niezwykłego postępu w przetwarzaniu języka naturalnego. Od momentu powstania do najnowszych wersji, ChatGPT przeszedł fascynującą ewolucję, przekształcając się z opartego na tekście modelu konwersacyjnego we wszechstronny generator języka. Czy w ewolucji chatbota można doszukać się Polskich korzeni?