15 lutego Roberta Metsola, obecna przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, wzięła udział w spotkaniu ze studentami w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Dla studentów była to szansa na pogłębienie wiedzy na temat bieżących spraw Unii Europejskiej i zrozumienie, jakie wyzwania stoją przed Europą. Wymiana poglądów z młodymi ludźmi, którzy są przyszłością Europy, staje się kluczowa w  kształtowaniu polityki, która będzie bardziej dostosowana do ich potrzeb i aspiracji.