jeden mentoring.
jeden projekt.

tysiąc pomysłów.

Założona w 2018 roku przez Zofię Kierner (laureatka Forbes 25 under 25) organizacja non-profit wspierająca dziewczyny w wieku 13-24 lat z Europy Środkowo-Wschodniej w pokonywaniu globalnych wyzwań i przygotowaniach do międzynarodowej kariery. Pomaga w rozwijaniu języka angielskiego, public speakingu, przedsiębiorczości i pewności siebie w oparciu o kobiecą solidarność. Już ponad 80 000 uczestniczek skorzystało z projektów fundacji, m.in. #Herstory, Girls Global Ready, oraz #Herstory Masterclass (ze wsparciem BCG), kształtując swoją przyszłość.

ESG Future Ready

W dzisiejszym świecie, gdzie każdy krok w stronę zrównoważonego rozwoju jest kluczowy, koncepcja ESG zyskuje na znaczeniu, stając się nie tylko biznesowym kompasem, ale uniwersalnym wyznacznikiem
odpowiedzialności. Często postrzegane jako modne słowo, ograniczone do świata korporacji, ESG w rzeczywistości rozciąga swoje znaczenie znacznie szerzej, wpływając na każdy aspekt naszego życia. W erze globalnych wyzwań ekologicznych, społecznych nierówności i rosnącej potrzeby transparentnego zarządzania, ESG przekracza granice tradycyjnego biznesu, stając się kluczowym elementem w podejmowaniu decyzji na różnych poziomach społeczeństwa. To nie jest tylko trend, to ewolucja w myśleniu o przyszłości – przyszłości, która zależy od naszych działań tutaj i teraz.

Jestem tylko jednostką, mnie to nie dotyczy Kiedy myślimy o ESG (Environmental, Social, and Governance), często ograniczamy jego znaczenie do kontekstu biznesowego – jednak wpływ i zasięg tego terminu wykracza znacznie poza ramy korporacji. „E”, „S” i „G” to elementy, które mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla firm, ale także dla instytucji publicznych, organizacji non-profit, a nawet dla indywidualnych postaw i działań każdego z nas.

„E” dla środowiska – czym jest uniwersalna odpowiedzialność?
Chociaż „E” (Environmental) w ESG najczęściej kojarzy się z działaniami korporacji, każdy z nas ma wpływ na środowisko. Nasze indywidualne wybory, takie jak sposób podróżowania, zużycie energii czy nawyki
konsumenckie, mają zbiorowe konsekwencje. Tak więc, chociaż duże firmy mają ogromny wpływ na środowisko, odpowiedzialność za ochronę naszej planety leży także w rękach poszczególnych konsumentów
i obywateli.

„S” dla społeczności – dotyczy to nas wszystkich
„S” (Social) w kontekście ESG odnosi się do relacji firmy z jej pracownikami, dostawcami, klientami oraz społecznościami. Każdy z nas, jako część społeczeństwa, odgrywa rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego
i inkluzywnego świata. Nasze interakcje – zarówno te online, jak i offline, nasze decyzje konsumenckie oraz sposób, w jaki traktujemy innych – wszystko to wpływa na społeczny wymiar naszego życia.

„G” dla zarządzania: niebo gwiaździste nade mną a etyka we mnie
„G” (Governance), czyli odpowiednik zarządzania – może kojarzyć się z przestrzeganiem prawa i etyki w firmach, ale te same zasady mogą być stosowane w życiu publicznym i prywatnym. Transparentność, uczciwość i odpowiedzialność to wartości, które powinny kształtować nasze społeczeństwa, edukację oraz politykę.

ESG to kluczowe podejście do życia, które odpowiada na palące wyzwania naszych czasów. Działanie dla dobra klimatu i społeczeństwa dawno już przekroczyło progi korporacyjnych gabinetów, stając się integralną
częścią naszego codziennego życia. W aspekcie środowiskowym ESG inspiruje nas do głębokiej refleksji nad naszym wpływem na planetę. Nie ogranicza się to do działalności biznesowej – każdy z nas, jako konsument i obywatel, odgrywa istotną rolę. Zaczyna się od prostych pytań: skąd pochodzą produkty, które kupujemy? Jak możemy ograniczyć nasz ślad węglowy? Jak nasze codzienne wybory, nawet te najmniejsze, przyczyniają się do ochrony naszego świata? To myślenie, które przekształca nasze codzienne działania w realne kroki ku lepszej przyszłości.

Czy w dwie osoby można stworzyć cały projekt? – ESG Future Ready
W świecie, gdzie tworzenie idei często wydaje się wymagać wielkich zespołów, projekt „ESG Future Ready” udowadnia, że nawet dwie osoby mogą zainicjować zmianę. Anna Janowiak i Zuzanna Czernicka to
dynamiczny duet programu #HerStory organizowanym przez Girls Future Ready. Ich współpraca łączy głęboką wiedzę branżową z nowoczesnym podejściem do finansów oraz technologii.

– Jako para mentoringowa, skupiłyśmy się na początkowo na rozwijaniu tematyki ESG, ze szczególnym naciskiem na aspekty finansowe, które są centrum naszych zainteresowań. Wraz z rozwojem idei przyszła nam do głowy myśl, że jeśli chcemy edukować o ESG, musimy wyjść szerzej. W taki sposób udało nam się wyjść od trzech głównych tematów, a aktualnie nasz projekt rozrósł się do imponujących 20 tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju. To wszystko dzięki współpracy z ponad 40 niezwykle zaangażowanymi ekspertkami, które zdecydowały się zaufać naszej wizji i „wejść w to razem z nami” – Zuzanna Czernicka.

Projekt obejmuje szeroki zakres tematów, od demaskowania greenwashingu, przez wykorzystanie sztucznej inteligencji w identyfikacji fałszywych ekoinicjatyw, po analizę polityki ekologicznej UE. Skupia się także na edukacji ekologicznej, podkreślając jej znaczenie w różnych sektorach, oraz bada rozwój zielonych finansów i inwestycji jako kluczowych narzędzi w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Projekt ten integruje technologię, prawo i edukację, dążąc do promowania prawdziwej odpowiedzialności środowiskowej w biznesie i społeczeństwie.

Książka, nie-książka Ideą Ani i Zuzy jest wprowadzenie innowacyjnego podejścia do edukacji ekologicznej, prezentując e-podręcznik, który jest czymś więcej niż zwykłym podręcznikiem. Ta elektroniczna publikacja została stworzona z myślą o dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców – od małych placówek po duże instytucje edukacyjne, gwarantując dostęp do jakościowej wiedzy wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

– E-podręcznikiem chcemy przełamać stereotypy akademickiego języka, prezentując trudne tematy w
sposób prosty i zrozumiały. Naszym celem jest uczynienie edukacji na temat zrównoważonego rozwoju
dostępną i atrakcyjną dla każdego – niezależnie od wieku, poziomu edukacji czy wcześniejszej wiedzy na
temat ESG. Chcemy, aby każdy nauczyciel, uczeń, rodzic i osoba zainteresowana mógł skorzystać z tego
narzędzia dydaktycznego, aby razem iść w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości – Anna Janowiak.

Projekt to krok ku przyszłości, w której zrównoważony rozwój nie jest już tematem elitarnym, lecz uniwersalną wartością, dostępną i zrozumiałą dla każdego stworzoną przez praktyków. To nasza wizja edukacji, która przyczynia się do budowania świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, gotowego stawić czoła wyzwaniom ekologicznym naszych czasów.